4 perc olvasási idő (733 szó)

Aláírásgyűjtésbe kezdett a Gyermekjogi Civil Koalíció


Az elmúlt hetek legnagyobb visszhangját egyértelműen a Kaleta-ügy váltotta ki. A témához nagyon szorosan kapcsolódik, hogy aláírásgyűjtésbe kezdett a Gyermekjogi Civil Koalíció. A számos szakembert és civil szervezetet tömörítő koalíció olyan kormányzati döntéseket és cselekvéseket sürget, amelyek kapcsán minden gyermek hatékony és valódi védelmet kaphat. Céljuk, hogy megakadályozzák, hogy akár egy gyermek is szexuális erőszak áldozatává váljon. Megfogalmaztak egy kilenc pontos kezdeményezést, amelyek a legnagyobb szakmai megalapozottsággal bírnak. Mint írják ezeknek az összkormányzati változásoknak „szakmailag megalapozott módon, kutatásokon nyugodva és szakértői egyeztetéseket követően" kell létrejönnie.

"A szexuális erőszak és kizsákmányolás, amely gyakran együtt jár fizikai és mindig együtt jár érzelmi erőszakkal is, az egyik legsúlyosabb bántalmazás, amit egy gyermek elszenvedhet"olvasható a petíció leírásában. A petíció itt érhető el. A kilenc pontos kezdeményezés pedig az alább olvasható. További részletekért pedig kattintson ide

A gyermekek szexuális bántalmazása, kizsákmányolása elleni fellépés a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb, közös feladata. Mit tehetünk mi, felelős felnőttek? Kezdeményezzük, hogy

1. A Kormány, mint a Részes Állam képviselője gondoskodjon az Európa Tanács Lanzarote Egyezményének mielőbbi végrehajtásáról, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megszűnjön Magyarországon a gyermekek szexuális kizsákmányolása, és megvalósuljon az áldozatok és családjaik teljes körű szakmai támogatásának és segítésének rendszere. A gyermekek szexuális kizsákmányolása (pl. prostitúcióban) az esetek kétharmadában direkt módon kapcsolatba hozható a gyermekek által elszenvedett szexuális erőszakkal, és a gyermekpornográfiával.

2. A kormányzati szervek teremtsék meg az egyes esetek rendszerszintű kivizsgálását végző szakmaközi fórumok létrejöttének és rendszeres, valódi működésének feltételeit minden olyan kormányzati és nem kormányzati szereplő, intézmény részvételével, amelyek a gyerek jóllétéért és biztonságáért, valamint az erőszak és kizsákmányolás áldozatainak ellátásáért felelősek.

3. Az Országgyűlés tartson vitanapot a gyermekbántalmazás és a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak (ideértve a gyermekpornográfiát is) problémájáról, és dolgozzon ki egy stratégiát (intézkedési tervet) a megelőzésre és a gyermekek hatékonyabb védelmére és a gyermekek szexuális kizsákmányolását érintő bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözés hatékonyságának javítására.

4. A Kormány indítson tudatosságnövelő (felvilágosító, ismeretterjesztő) kampányokat a széles nyilvánosság, valamint az elkövetők és áldozatok számára is, melynek keretében nyújtsanak tájékoztatást a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és szexuális, érzelmi és fizikai bántalmazásáról, valamint a rendelkezésre álló megelőző intézkedésekről, szolgáltatásokról.

5. A Kormány biztosítsa, hogy a szexuális erőszak és kizsákmányolás gyermek és felnőtt áldozatai megfelelő minőségű és ideig tartó ellátást és támogatást kaphassanak erre specializálódott országos, multidiszciplináris segítő rendszer keretében, amelynek forrásai folyamatosan biztosítottak. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára legyen biztosítva kötelező szakképzés, melynek része az erőszak természetrajzának ismerete, az áldozatokra gyakorolt hatása, a trauma tüneteinek felismerése és a megfelelő áldozatsegítés.

6. A Büntető törvénykönyv (Btk.) 204. § szerinti gyermekpornográfia bűncselekmény elnevezését a magyar kormány által is ratifikált és jogrendbe beültetett Lanzarote-i Egyezmény terminusának megfelelően gyermekek elleni szexuális bűncselekménynek tekintsék és ennek megfelelően a meghatározott bűncselekményeket hatásos, arányos és elrettentő szankciókkal büntessék, a nyomozást és a büntető eljárásokat a gyermekek legfőbb érdekében és jogaik tiszteletben tartásával végezzék, valamint az Interpol ajánlásának megfelelően változtassák meg "gyermekkel szembeni szexuális erőszakról készült felvétel"-re.

7. A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak elkövetőivel szemben legyen kötelező a foglalkozástól való eltiltás alkalmazása a Btk. 52.§ -a szerint (ideértve a gyermekekkel közvetve vagy közvetlenül összefüggő foglalkozást is).

8. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a büntetőjogi szankciók mellett a szexuális erőszak elkövetői számára is, ha szükséges és indokolt, biztosítsanak (önkéntes, vagy kötelező formában) orvosi, terápiás és más egyéb szolgáltatást, illetve álljon rendelkezésre olyan ingyenesen hívható zöldszám, amelyen keresztül segítséget kérhetnek, illetve szükség esetén továbbirányíthatóak egy terápiás központba.

9. A kormányzati szervek hívjanak össze egyeztetést a szaktárcák, társhatóságok, civil szervezetek és szakértők közreműködésével a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak jogerősen elítélt elkövetők adatait tartalmazó elkülönült nyilvántartás kidolgozásáról. A nyilvántartásnak elsődlegesen a gyermekek védelmét kell céloznia, és meg kell felelnie a jogállamiság követelményeinek is. A széleskörű nemzetközi gyakorlat és a várható erős társadalmi hatás miatt hatástanulmány készítése és széleskörű szakmai egyeztetés mindenképpen javasolt.

​A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről:

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkértsalád, Gyermek, Ifjúság Alapítvány (CSAGYI), Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE), Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, Igazgyöngy Alapítvány Jogismeret Alapítvány, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Közép-európai Mediációs Intézet, Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya - Korczak Munkabizottság, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek), Magyarországi Terre des hommes Alapítvány, Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, Rosa Parks Alapítvány, Validity Alapítvány, UNICEF Magyarország, Bíró Dalma, Cserey Miklós - - Szülőnek lenni program, Dr. Hegedűs Judit, Dr. Katonáné dr. Pehr Erika, Dr. Lux Ágnes, dr. Rácz Andrea, Tománé Mészáros Andrea


Dupla képzés az Amnesty csapatával
TIA Game Cave a Varázslók Napján

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2021. január 23. szombat