2 perc olvasási idő (432 szó)

21 civil szervezet írt levelet az ombudsmannak

21 civil szervezet fordult az ombudsmanhoz annak érdekében, hogy az Alapvető Jogok Biztosa lépjen fel a törvénymódosítás ellen, amely megakadályozná a jogellenesen elkülönítve oktatott roma gyerekek pénzbeli kárpótlását. 

​Több tucat egyesület és alapítvány írt közös levelet Dr. Kozma Ákosnak, az Alapvető Jogok Biztosának. A levélben határozott fellépésre szólítják fel a Biztost, ugyanis szerintük a törvénymódosítás alkotmányellenes, és az uniós jogba ütközik. A javaslat „mindenki más számára nyitva hagyná a lehetőséget, hogy pénzbeli sérelemdíjat követeljen, csak – vagy legalábbis elsősorban – a romákat zárná el ettől a lehetőségtől. Az oktatási és lakhatási gettóba kényszerített romákat tehát jogi gettóba is zárná a törvényhozás ennek a javaslatnak az elfogadásával" - olvasható a levélben.

Az aláíró civilek továbbá felhívják az ombusdman figyelmét, hogy a módosítás:

 • sérti az egyenlő bánásmód alaptörvényi követelményét;
 • a szegregációban is megjelenő társadalmi kirekesztés logikáját vezetné be a személyiségi jogok szankciórendszerébe, ezzel jogi gettóba zárva az iskolában is elkülönített roma gyermekeket;
 • szemben azzal, amit a módosítás indokolása állít, nem felel meg a személyek közötti, fajivagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelv 15. cikkének, amely kimondja, hogy az etnikai származáson alapuló diszkrimináció szankciója hatékony, arányos és visszatartó erejű kell legyen; 
 • Szintén nem felel meg a tervezett módosítás az irányelv 6. cikkében foglalt azon követelménynek, amely szerint a tagállamok bevezethetnek illetve fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, amelyek az egyenlő bánásmód elvének védelme szempontjából kedvezőbbek, mint amelyeket az irányelv meghatároz, viszont az irányelv végrehajtása semmilyen körülmények között nem szolgálhat a megkülönböztetés elleni védelmi szint csökkentésének igazolására ahhoz képest, amelyet a tagállamok az irányelv által szabályozott körben már biztosítanak.

A levél végén megfogalmazták, hogy a gyöngyöspatai ügy kapcsán súlyosan megosztó és kirekesztő, romaellenes nyilatkozatok ellen az ombudsmannak fel kell emelnie a szavát. Mint írják "Ön, mint az alapjogok védelmének egyik fő letéteményese a magyar alkotmányos rendszerben, felemelje a szavát, és jelezze, hogy ilyen megnyilvánulásoknak nincs helyük egy olyan demokráciában, amely tiszteletben tartja az etnikai kisebbségek tagjainak méltóságát és a diszkriminációmentes bánásmódhoz való jogát." A levél egésze itt olvasható el.

A levelet aláíró civil szervezetek:

 • Amnesty International Magyarország
 • Artemisszió
 • Autonómia
 • Bagázs Egyesület
 • Emberség Erejével Alapítvány
 • Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
 • Gyerekesély Közhasznú Egyesület
 • Gyöngyöspata Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
 • Háttér Társaság
 • Igazgyöngy Alapítvány
 • InDaHouse, Közélet Iskolája
 • Magyar Helsinki Bizottság
 • MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
 • Motiváció Műhely (Motiváció Oktatási Egyesület, Pontus Egyesület, Shero Egyesület)
 • Ökotárs Alapítvány
 • Polgár Alapítvány az Esélyekért
 • Roma Parlament Egyesület
 • Romaversitas Alapítvány
 • Rosa Parks Alapítvány
 • TASZ
 • Új Start Alapítvány

Civil szervezetek kategorizálása az ICNPO és a KSH...
A civil társadalom, mint szocializációs ágens

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2024. május 20. hétfő