4 perc olvasási idő (891 szó)

„A szegénység legnagyobb bűne, hogy a vágyakozás képességét is elveszi a gyerekektől." A Mi dolgunk ezen változtatni! - Interjú az Igazgyöngy Alapítvánnyal.

A fent említett gondolat komoly érzéseket kelt az emberben. Kontinenseken átívelően van jelen a szegénység, egyenlőtlenség a társadalom minden szegletében, nem kímélve semmilyen korosztályt. Igazán elgondolkodtató azonban, hogy ha nem nyújtunk segítő kezet már kisgyermekkorban, ha nem vetül a reménynek csak egy csipetnyi sugara sem a gyerekekre, honnan lesz kitartásuk erőt meríteni a változtatásért? Hogyan hihetik el, hogy kitartással és alázattal is van esély a jobb életre?

A gyermekek személyes környezete, életminősége a családi szférán alapszik, ám a gyermekkor olyannyira meghatározója az emberi életnek, hogy egy gyermeknek nincs ideje kivárni a feltételek javulását, az adott körülmények között kell egészségesen fejlődnie, a korának megfelelő értelmi szintet elsajátítva. A szegénységben felnövekvő gyermekek azonban gyakran olyan tartós hátrányokat szenvednek el, melyek alapvetően befolyásolják és behatárolják későbbi lehetőségeiket is.

Az Igazgyöngy Alapítvány egyike azon civil szervezeteknek Magyarországon, mely küzd a gyermekszegénység felszámolásáért. A jelen generációval a következő generációért, komplex tevékenységével maradandó nyomot hagyva az emberi szívekben. A szervezet alapítójával, L. Ritók Nórával beszélgettem a szervezet működéséről.

Mikor és milyen körülmények között fogant meg az Alapítvány gondolata?

1999-ben alapítottam az Igazgyöngy Alapítványt, akkor még csak azzal a céllal, hogy egy gyermekközpontú, integrációt támogató művészeti iskolát tartson fenn. Később jött a felismerés, hogy hiába egy jó iskola, a generációs szegénységben élő gyerekek élethelyzetén nem sokat képes változtatni. Akkor társítottunk az oktatás mellé szociális munkát, ami fokozatosan szélesedett esélyteremtő modellé, ami ma átfogja az egész problématérképet. Az Igazgyöngy ma hat településen, 600-650 gyerek művészettel nevelését végzi, e mellett 17 településen van jelen folyamatos és 27 településen eseti szociális munkával. A modellfejlesztés helyszíne egy Told nevű kis zsáktelepülés, itt minden elem megtalálható, a tanodától a társadalmi vállalkozásig.

Milyen a szervezet profilja? Melyek a legfontosabb célok, melyeket a tevékenység középpontjába helyeztek?

Alapítványunk az esélyteremtés mentén végzi a munkáját. Az összes tevékenységünkben a gyerekekre fókuszálunk, a következő generációért dolgozunk, de a mostanival, ami azt jelenti, hogy a gyerekek szüleivel is foglalkoznunk kell. Csak így tudjuk biztosítani, hogy az iskolai hatások ne amortizálódjanak le a családban, ha rájuk is próbálunk hatni, hogy biztos támaszai legyenek a gyerekeik fejlesztésének.

A modellünk egy 20 évre tervezett fejlesztő munka, aminek most a 11. évében vagyunk. Három pillére van, az első az oktatás, melyben a szociális kompetenciákat fejlesztő művészeti oktatás mellett tanoda, ösztöndíjprogram, iskolaszer-támogatások, és integrációs képességeket fejlesztő projektek állnak.

A második pillér a családgondozás-közösségfejlesztés, itt kríziskezelések, mikro-és makroközösségi programok (baba-mama klub, fiatal anyukák klubja, főzőklub, szülői klub, asszonyközösségi foglalkozások), önfenntartási képességek fejlesztése (adósságkezelés, kiskertprogram, fogamzásgátlási program, stb.) és a munkavállalói készségek fejlesztését szolgáló társadalmi vállalkozás is működik.

A harmadik pillér a társadalmi beágyazódásról szól. A családok sok szállal kapcsolódnak az intézményrendszerhez, így a problémák megoldását is ebben a beágyazottságban kell kezelni. Összehangolt hatás szükséges, amiben minden intézmény, és a mi civil szerepünk is ott van. Ezt támogatjuk az együttműködésekkel, mediálásokkal.

Fő célunk, hogy megerősítsük azokat a közösségi szabályokat, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy önmagukat megszervezzék.

Milyen gyakorlati eseményeket, jó gyakorlatokat tudhattok magatokénak? Mire vagytok a legbüszkébbek?

A munkánkban nagyon sok az innováció. A művészetoktatásunk módszertana, amit most hármas fókuszú vizuális nevelésnek hívunk, és a vizuális kommunikáció fejlesztése mellett van egy hátránykompenzáló és egy szociális kompetenciafejlesztő fókusza is. A tanodánk, ahol a társasjátékpedagógia hihetetlen fejlesztő hatással bír a gyerekekre. A közösségfejlesztésünk, amiben nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereztünk a családok működéséről, és amiben folyamatosan helyzetbe hozzuk őket, segítjük a pozitív kapcsolódásokat. Mindent megteszünk ezért, hogy nehezítsük azokat az utakat, melyek gátjai a változásoknak, és könnyítsük azokat, amelyek az integráció felé mutatnak.

Melyek a legfontosabb célok a jövőre nézve?

A legfontosabb, hogy tudjuk tovább folytatni a munkánkat. Ennek az ívét nem szabad megtörni, mert kárba vész mindaz, amit eddig felépítettünk. Erős társadalmi hatékonyságméréssel dolgozunk, és folyamatosan rögzítjük a tapasztalatokat. A 20 éves modellfejlesztés végén szeretnénk leírni egy olyan keretrendszert, ami segítséget jelenthet a hasonló településeknek elindulni felfele, egy másféle életminőség felé.

Hogy miért különleges és egyedi az Igazgyöngy Alapítvány szellemisége?

Az egyediség a komplexitásban és a közösségfejlesztési fókuszban van. Nem tudok még egy olyan civil modellről, ami ennyi területen próbálná koordinálni a fejlesztő hatásokat. Hiszünk abban, hogy meg lehet találni a kiutat ebből az iszonyúan bonyolult problémahalmazból. Alapvető dolog nálunk, hogy nem adjuk fel, ha valami nem sikerül, levonjuk a következtetéseket, és újra nekifutunk a megoldáskeresésnek. Ami még talán különlegessé tesz minket, hogy nyíltan beszélünk a problémákról, nem rejtjük el a kudarcokat, és nem toljuk túl azokat az elemeket, amelyek sikeresnek tűnnek. A siker ugyanis majd csak akkor jön el, ha ezek a hatások beépülnek, és nélkülünk is működtetni tudják a közösséget.


Hálás szívvel köszönöm Nórának, hogy megismertette velünk az Alapítvány tevékenységét! 11 év kemény, összetett és kitartó munka eredményeként olyan alapköveket helyezett le a szervezet szellemisége, mely komoly mintaként szolgálhat az elkövetkező időszakban is! Bár a kitűzött 20 évnek még nem értek a végére, biztosak lehetünk benne, hogy az eddig elért eredmények, sikerek tovább gyarapodnak!Segítsünk mi is a magunk módján, hogy a szegénység ne állja útját a gyermeki vágyakozásnak! 

Új pályázat a Gyökerek és Szárnyak Alapítványtól
Töltsd ki még ma a DIA kérdőívét!

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2024. július 21. vasárnap