A szexualitásról sokaknak nem is jutna eszébe, hogy hányféle mentális zavarral is találhatjuk szemben magunkat vele kapcsolatban. Épp elég a hétköznapi értelemben vett betegségekre ügyelni, miért kéne még az egyébként is keveseket érintő szindrómákkal foglalkozni? Mert bár kevés esély van rá, mégis előfordulhat, hogy találkozunk valakivel, akit bizony érint valamelyik betegség -ami közvetve ránk is káros hatással lehet.

A szexualitás nem csak fizikai, hanem a psziché szinten is fontos tényezője az életünknek. Emiatt előfordulhat, hogy valamely mentális zavar keseríti meg egy más tekintetben tökéletesen egészséges ember mindennapjait. Ezen kívül, ha személyesen nem is vagyunk érintettek, ettől függetlenül érdemes minimális szintű tudás birtokába jutnunk.

Mostanra elfogadottá vált a nemiségről, a nemi identitásról beszélni szélesebb közeg előtt is, mert egyre nagyobb igény mutatkozik rá. Megfelelő morális és etikai keretek között maradva minden ezen igény hatására született produktum az épülésünk szolgálja. Ha csak egy kicsit is nyitottak vagyunk, később empátiával tudunk fordulni az  esetlegesen felmerülő problémák felé egy későbbi kapcsolatunkban.

Mielőtt rátérnénk a nemiséggel kapcsolatos mentális betegségekre, nem árt tudnunk, mit jelent a szexuális egészség. A W.H.O. 1975-ben íródott meghatározása alapján: a szexuális egészség a szexuális jóllét testi, érzelmi, intellektuális és szociális aspektusainak összessége, amelyek pozitívan gazdagítják a személyiséget, a kommunikációt és a szerelmi kapcsolatot.

Alappilléreik a következők:
  1. a szexualitás élvezete és kontroll alatt tartására irányuló képesség;
  2. az organikus rendellenességektől, betegségektől való mentesség, amelyek gátolják a reproduktív funkciókat; és
  3. a félelmektől, szégyentől, bűntudattól és egyéb pszichológiai tényezőktől való mentesség

Az évek során az embereknek a nemiségről és az egészséges szexualitásról alkotott képe átalakult. A meghatározás  2001-ben két tartalmi elemmel egészült ki: az egészséget nem írhatjuk le pusztán a funkciózavarok és betegségek hiányaként. Ezen kívül kihangsúlyozza az emberek szexuális jogainak elismerésének és azok biztosításának fontosságát. A 2000-es évek elején az egészségügyi szerv honlapján nyilvánosságra hozta saját elképzelését a szexuális jogokkal kapcsolatban. Ebben kijelenti többek között a partnerválasztáshoz, az egyetértésen alapuló házassághoz, a testi integrálás tiszteletben tartásához, és a szexualitással kapcsolatos információk megszerzéséhez való jogokat. Minden pontjára egységesen vonatkozik az erőszaktól, a kényszertől és a diszkriminációtól való mentesség igénye.

Visszatérve a mentális épségünkre, amikor a szexuális egészség három eleme közül valamelyik nem teljesül, akkor beszélhetünk szexuális egészségi problémáról vagy klinikai szindrómáról. Ezeket a klinikai szindrómákat 6 csoportra bontjuk. Ha figyelembe vesszük az érintettek társadalomba, közösségbe való integrálódási lehetőségeit, és a velük együtt járó nehézségeket, akkor a problémás viselkedés minták, a nemi identitás problémák, illetve az erőszakkal kapcsolatos szindrómák külön figyelmet érdemelnek.

Léteznek olyan problémás viselkedési minták, amelyek másra vagy másokra is káros hatással lehetnek van, amikor épp ez az öröm kiváltó oka. Ilyen például az exhibicionizmus, azaz a magamutogatás vágya, aki ebben szenved, kényszerből cselekszik, azonban ez nem mentség számára. Abban leli örömét, ha eléri a kívánt hatást, az áldozata megdöbben és természetesen fél.

Ha egy ember szeret másnak fájdalmat okozni akár lelkileg, akár fizikailag, akkor azt szexuális szadizmusnak nevezzük. Két változata létezik, az enyhébb formája abban nyilvánul meg, hogy az érintett sokszor nem képes koncentrálni a mindennapi tevékenységeire, mert képtelen szabadulni a fantáziálástól. Mind a két problémás mintánál fontos a dominancia, az érintett számára az érzés, hogy hatalommal rendelkezik valaki fölött. Sokszor az erre irányuló vágy gyermekkorban szerzett, feldolgozatlan sebekből adódik.

Mások intim helyzetben való meglelése okozta örömnél beszélünk voyeurizmusról, hétköznapi nevén a kukkolásról. Jóval ártalmatlanabb minta ez az előzőekhez képest, azonban abban megegyezik velük, hogy mások magánszféráját egyértelműen sérti, ami már komoly probléma, főképp azért, mert manapság mintha elmosódnának a határok az intim szféra fogalma körül.

Főképp a nemi identitáson alapuló problémáknál kapnak nagyobb visszhangot a közösségbe való beilleszkedési problémák, olyan előítéleteket is kiválthatnak, amelyek a társadalom szélesebb rétegeiben jelen vannak, hiszen sokan nem is tudnak a többi viselkedési problémáról, így többségük csak a nemi identitás zavaros emberekre fókuszál. Azonban ez nem betegség, és problémákat is csak az elfogadás hiánya okozhat -vagy az, hogy az illető képtelen magát elfogadni. Két csoportra oszthatjuk a nemi identitáson alapuló problémákat.

Az első a gender diszfóriára, amely a nemi szerep és identitáson alapuló zavarokat takarja. A transzexualitás nemi diszfória. Lényege ismert, a születéskor megállapított nemet valaki nem érzi sajátjának, ami rengeteg szenvedéssel társul. Oka nem ismert, a felnőtt nőknél 100000-ből egyet érint, felnőtt férfiaknál pedig 30000-ből egyet.

A második az interszexualitás. A transzexualitáshoz hasonlóan számos lelki sérüléssel járhat, ebben az esetben azonban a nemi jellegek alapján nem dönthető el egyértelműen hogy a személy nőnek vagy férfinak született. Régebben őket nevezték hermafroditáknak, azonban félrevezető mivolta miatt ma már nincs használatban. Érdekesség, hogy elsőként Görögország és Málta fogadott el törvényt, ami az interszex embereket megvédeni hivatott a hátrányos megkülönböztetéstől.

Az erőszakkal és viktimizációval kapcsolatos szindrómák nem a lelki vagy fizikai sérülés okozói, hanem azok következményei. Ebbe tartoznak a gyermekkori szexuális visszaélések, szexuális zaklatási szindrómák, szexuális erőszak szindrómák, és a szexuális fóbiák (pl. erotofóbia). Fontos megemlítenünk, hogy becslések alapján 18 éves korukig a lányok egynegyedét, míg a fiúk egynyolcadát éri valamilyen módon szexuális zaklatás, pontos számokat pedig nem lehet megállítani, mert sokszor előfordul, hogy az eset nem derül fényre.

Ha bővebb információra lenne szükséged a témával kapcsolatban vagy úgy érzed, hogy egyik ismerősöd érintett a kérdésben, fordulj az alábbi szervezetek egyikéhez: NANE Szervezet, a  PATENT Egyesület, és az ESZTER Alapítvány.

Kiemelt kép: pexels.com

Források: mek.oszk.hu/03600/03615/html/, www.informed.hu