Miért fontos az önkéntes munkával, és munkalehetőségekkel foglalkoznunk? Mert a legtöbb ember, bár élhetne a lehetőséggel, nem teszi. Pedig önkéntes munkára számos szervezetnek szüksége van, és országszerte ezer és egy helyszín fogad önkénteseket.

Az önkéntes munka megkezdése előtt ki kell választanunk egy számunkra szimpatikus fogadó szervezetet. A hospice házaktól kezdve milliónyi lehetőségünk van arra, hogy ezt megtegyük. Miután ezen túljutottunk, létre kell jönnie a fogad  szervezettel megkötött szerződésnek, enélkül nem lehet munkát végzi. Erről a későbbiekben esik részletesebben szó.

Érdemes olyan szervezetet választani, ahol már járt korábban ismerős, és persze lehet másokkal együtt is menni, mert az önkéntességet nem kell, hogy kényszernek érezze az ember. Engem személy szerint az önkéntesség akkor kezdett el érdekelni, amikor az érettségi megszerzéséhez kötelező 50 órát teljesítettük. Nagyon jó élményeim fűződnek hozzá, mert a barátaimmal két nyári szünetben is önkénteskedtünk a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett gyerektáborban, és mind a kettő nagyon jó hangulatban telt. Az első alkalommal még azért mentünk, hogy meglegyen a szükséges 50 óra, aztán annyira megszerettük, hogy visszamentünk a következő alkalommal.

Itthon nagy hangsúlyt fektetnek a karitatív tevékenységek zökkenőmentességére. Az Önkéntes törvény ennek köszönhetően született meg. De mit is foglal magában ez a törvény? A közérdekű önkéntes tevékenységet szabályozó, intézményesítő törvény. Ezen felül igyekszik elősegíteni, ösztönözni, hogy minél többen részt vegyenek az önkéntes tevékenységekben. Különböző kedvezményekkel és garanciákkal teszi még népszerűbbé azt. A törvény meghatározza az önkéntes jogviszony létrejöttének fontosságát, és kötelező betartását. Emellett meghatározza az önkéntesség fogalmának lényegét: “Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.” Természetesen akad néhány kivétel, amelyet az Önkéntes törvény fel is sorol.

Szervezetünk és a Kompánia Alapítvány közös kezdeményezése folytatódott, melyben a tanodába járó csepeli fiatalokkal sütünk – főzünk közösen. A főzésen túl maradt idő a játékra is. A képek magukért beszélnek!

Közzétette: Tudatos Ifjúságért Alapítvány – 2016. december 2., péntek

A továbbiakban a törvény néhány olyan pontjára szeretném felhívni a figyelmet, ami a kezdőknek segítséget jelenthet. Például arra, hogy mi lehet fogadó szervezet. Ez az önkéntes szempontjából, azaz a mi szempontunkból azért jó, mert így képet kaphatunk arról, hová tudunk menni.  Önkéntes munkavállalókat fogadhatnak például: önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti intézmények, közoktatási intézmény, muzeális intézmény és egészségügyi szolgáltató. A törvényből azt is megtudhatjuk, hogy ki végezhet karitatív tevékenységet. Önkéntes lehet cselekvőképes személy, korlátozottan cselekvőképes személy, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy.

A kiskorúak jogainak védelmére külön hangsúlyt fektetnek. 18. évét be nem töltött személy csak olyan tevékenységet végezhet, amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, és tankötelezettségének teljesítését.  Azt is megtudhatjuk, hogy mit kötelesek biztosítani számunkra a fogadó szervezetek: a biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt.

A fogadó szervezet általában gondoskodik az utazásról, szállásról és étkezésről, ha a tevékenységet külföldön végzik. Az önkéntes nem köteles végrehajtani a fogadó szervezet utasításait, ha annak végrehajtása veszélyezteti életét, vagy testi épségét.  

Az önkéntes törvény alapján mindenkor fennáll az önkéntes szerződés megkötésének szükségszerűsége. Mit is foglal magában a szerződés? Ez alapvetően egy szóbeli megállapodás, de vannak esetek, amikor kötelező írásba foglalni. Ezek a következők: az önkéntes munkát végző fél korlátozottan cselekvőképes, vagy kiskorú (kivétel ez alól, ha a munka időtartama nem haladja meg az egy napot), ha a szerződést legalább 10 napra, vagy nem meghatározott időre kötik , amikor  az önkéntes részesül majd valamilyen juttatásban,esetenként külföldön elvégzendő önkéntes munkában állapodnak meg.

Nem árt tudni, hogy az önkéntes a felsorolt állapotok hiányában is kérheti a szerződés megkötését. Az önkéntes jogviszony ennek a szerződésnek a szóbeli megkötésével, illetve aláírásával jöhet létre Azt már tudjuk, mikor kell vagy mikor köthetünk szerződést. Pozitívum, hogy önkéntesként bármikor kérheted, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Az önkéntes szerződésben nem korlátozható az azonnali felmondáshoz való jog, amennyiben: a résztvevő 16. életévét be nem töltött személy, vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes. Mind a két esetben a törvényes képviselő is felbonthatja a szerződést.

Az önkéntes törvényben kiemelt figyelmet szentelnek az adatok kezelésének körülményeinek. A fogadó szervezetnek kötelessége nyilvántartást vezetnie a náluk megforduló önkéntesekről: név, születési dátum, anyja neve, lakóhely, a törvényes képviselő adatai, a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat.

Includo is a youth exchange organised in Pilismarót, Hungary between 12-19 August 2018 with Hungarian, Turkish and…

Közzétette: Tudatos Ifjúságért Alapítvány – 2018. augusztus 14., kedd

A karitatív munkavégzés lehet pozitív és valódi csalódás is. Valószínűleg az előbbi esetből van több, és nem véletlenül. Hiszen általában az emberek legalább minimálisan tájékozódnak az önkéntes munkával kapcsolatban, a fogadó szervezettel kötött szerződést pedig nem árt néhányszor átfutni.  Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bár karitatív tevékenységről beszélünk, de a legfontosabb így is az, hogy biztonságban legyünk. Sokszor probléma adódhat abból, hogy a szerződésben foglaltak nem teljesen megfelelőek az önkéntes szempontjából. Ezért kell minden esetben legalább átfutni a papírokat. Maximum egy perc, és lehet hogy pont ennek köszönhetően menti meg magát a leendő munkavállaló egy tévedéstől.

Idegen nyelven írt szerződést kétszer olyan figyelmesen olvassunk át, győződjünk meg arról, hogy valóban a saját igényeinknek megfelelőek az abban leírtak. A legfontosabb pedig, hogy mindig tájékozódjunk a fogadó szervezetről, a lehetőségeinkről, a jogainkról. Mert lehet ez egy önfejlesztő, életre szóló élményt adó lehetőség is. Talán a legnagyobb biztonságban a diákok érezhetik magukat, hiszen a nekik ajánlott intézmények, szervezetek általában már átesnek egy szűrőn. Nekünk csak ki kell választanunk azt, ami tényleg érdekel minket. Az ilyen önkéntes munkák során egész végig azt éreztették velem, hogy valóban szükség van rám, és ezt szerintem nagyon jó megtapasztalni 16-17 évesen.

Véleményem szerint abszolút megéri önkéntessé válni. Végeredményben lehet ez egy nagyon jól működő adok-kapok viszony a két fél között. Hiszen az önkéntes is csak nyerhet vele, amennyiben maximálisan biztonságos körülmények veszik őt körül. Jó érzés egyszerűen csak jót tenni másokkal együtt, másokért. Nem kell, hogy bárkinek is erről szóljon az élete, de megéri kiszakadni a mindennapokból.

Kiemelt kép forrása: pexels.com via Pixabay